Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Enter an correct email
This field must contain Alpha Numeric characters
Tack! Din förfrågan har skickats! :-)×
Opps! Något gick fel... Din förfrågan kunde inte skickas :-(×
  • Mångårig erfarenhet från konstruktion och gjutprocess

  • MediCast image

    Leveranser av gjutgods i grå- och segjärn, stål-, icke järnlegeringar samt smide och plåt

  • My Image

    Kontor i Höganäs med lager i Helsingborg med fokus på modern logistik och kvalitet

Gjutgods • Smide • Plåt & svets • Bearbetning • Värme- & ytbehandlingar

Mångårig erfarenhet från konstruktion och gjutprocess

Kvalitetsauditer och kvalitetsövervakning hos gjutgods- och smidesleverantörer

3D-printade plastmodeller för prototyp- och småserier

Utformning av kundanpassad logistik och mellanlagringslösningar

Medicast AB • Smältaregatan 7 • SE 263 39  Höganäs • Sweden • 042-36 06 30 •

Medicast AB
Smältaregatan 7
SE 263 39  Höganäs
Sweden

042-36 06 30