Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Enter an correct email
This field must contain Alpha Numeric characters
Tack! Din förfrågan har skickats! :-)×
Opps! Något gick fel... Din förfrågan kunde inte skickas :-(×
  • MediCast image

Kunskap och erfarenhet är en viktig del

Medicast startades 1986 av Bengt Söderlund, 4:e generationens gjutare. I dag drivs företaget vidare av nästa generation.

Företagets fundament är att skapa optimal kundtillfredsställelse genom att erbjuda bred och bästa möjliga kompetens inom produktområdena gjutgods och smide.

Affärsidé

Ett företag med grundläggande komponent-, process- och förädlingskunskap inom gjutning, smidning och bearbetning av stål-, gjutjärns- och icke järnmetall legeringar och vars målsättning är att ge kund och leverantör med leveranser, logistik och teknisk rådgivning.

Målgrupper

  • Skandinavisk och europeisk verkstadsindustri
  • Beslutsfattande inköpare/projektledare
  • Logistikansvariga
  • Konstruktörer
  • Metallurger
  • Kvalitetsansvariga

Kompetens

  • Högutbildade tekniker med praktisk erfarenhet inom gjutning och smide, materialen gjutjärns-, stål-, koppar och aluminiumlegeringar, bearbetning, leverantörsauditering, re-designing av komponenter samt 3D-modellprintning.

  • Erfaren och kreativ logistikpersonal samt rätt utbildad inom området.

Historik

Medicast grundas av Bengt K. J. Söderlund. Företaget består av Bengt Söderlund, hans fru Lena Söderlund och Niklas Hansson. Tyska, holländska och portugisiska järn- och stålgjuterier marknadsförs på den skandinaviska marknaden.

Bengt K. J. Söderlund– Medicasts grundare

Bengt Söderlund representerar 4:e generationen gjutare. Hans far Johan Gustav Söderlund var en framstående gjuterichef, 1907 – 1948 vid Volvos gjuteri i Skövde. Bengt Söderlund, född 1924, har varit gjuterichef vid flertalet betydande gjuterier i Sverige och Danmark. Fortfarande anlitas Bengt Söderlunds kunskaper och hans råd är mycket uppskattade.

Bengt K. J. Söderlund

J. G. Söderlund

Medicast AB • Smältaregatan 7 • SE 263 39  Höganäs • Sweden • 042-36 06 30 •

Medicast AB
Smältaregatan 7
SE 263 39  Höganäs
Sweden

042-36 06 30