Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Enter an correct email
This field must contain Alpha Numeric characters
Tack! Din förfrågan har skickats! :-)×
Opps! Något gick fel... Din förfrågan kunde inte skickas :-(×
 • MediCast image

Gjuteriteknik

På Medicast kan vi erbjuda mångårig erfarenhet från konstruktion och gjutprocess till kunder och gjuterier med tonvikt på följande:

 • Produktutveckling i CAD / CAM av gjutna, smidda alternativt plåtkomponenter
 • Konstruktionsstöd vid design och optimering av gjutna och smidda komponenter
 • Från svetsade till gjutna alternativt smidda komponenter
 • Ritningsgranskning av gamla och nya artiklar
 • Materialval
 • Kvalitetsrådgivning
 • Bearbetningsrådgivning
 • Gjutsimuleringar i samarbete med våra partners
 • Förslag till processförbättringar i gjuterier med kontinuerlig uppföljning
 • Produktionsoptimeringar i samarbete med våra leverantörer
 • ”Inhouse design”: Hyr in våra ingenjörer vid kortare eller längre uppdrag

Välkommen att kontakta oss för en fortsatt dialog!

Kvalitetssäkring

Hos Medicast har vi utvecklat processinriktade auditprogram för gjutna, smidda och bearbetade komponenter.

Förutom att Medicasts utvalda leverantörer auditeras periodmässigt, erbjuder Medicast även denna tjänst som externt uppdrag.

3D modeller

Medicast erbjuder i egen regi snabbt framtagande av 3D-printade plastmodeller för prototyp- och småserier.

Våra ingenjörer är specialister på gjutning, material och 3D-printning, anpassar och bereder kundens design så att samtliga krav uppfylles.

Processbekrivning:
Teknisk beredning » 3D-printning » Modellanpassning » Gjutning » Eventuell förädling » Dokumentation » Leverans

Logistik

Medicast anpassar i samarbete med kunden optimalt logistikupplägg efter volym och avropsintervall som:

 • Direktleveranser: Vid mindre intervall och volymbehov.
 • Konsignationslager: Vår ”bestseller”, där kunden själv kan bestämma när godset ska avropas. Upplägget kräver noggrannhet hos kund vid uttag och avgränsat lagerutrymme.
 • Lager hos Medicast: Om kunden har platsbrist och inte möjlighet till konsignationslager eller har flera destinationer till underleverantörer etc.
 • Kan-ban lösningar
 • Betalningsmodeller avtalas som optimerar kundens cash-flow.

Medicast AB • Smältaregatan 7 • SE 263 39  Höganäs • Sweden • 042-36 06 30 •

Medicast AB
Smältaregatan 7
SE 263 39  Höganäs
Sweden

042-36 06 30